30Naast het traditionele ondernemerschap wordt sociaal ondernemerschap steeds populairder in Nederland, ook onder starters, start-ups, boventalligen, mensen in de bijstand of mensen die (gedeeltelijk) werkeloos zijn. In dit blog wordt in het kort uitgelegd wat sociaal ondernemerschap is, inclusief een aantal voorbeelden.

Een sociaal ondernemer heeft als primair doel het creëren van maatschappelijke meerwaarde en doet dat op een ondernemende manier. Financiële winst kan, maar staat niet voorop. Dat onderscheidt sociaal ondernemerschap van het traditionele ondernemerschap zoals we dat in het Westen voornamelijk kennen. Ondernemerschap met als doel om economisch voordeel te behalen, vaak ten koste van anderen.

Waar houden sociale ondernemers zich mee bezig?

Sociaal ondernemers pakken maatschappelijke thema’s aan door middel van verschillende oplossingen en businessconcepten. Voorbeelden daarvan zijn werkeloosheid, schooluitval, huiselijk geweld, eenzaamheid, de werkeloosheid onder jonge stedelingen of de groeiende kloof tussen arm en rijk in Nederland. De mate waarin je als ondernemer sociaal ondernemer bent, is een persoonlijke keuze in de zin dat we allemaal voldoende geld moeten hebben om onze rekeningen te kunnen betalen. Maar dat kan je wel op verschillende manieren doen natuurlijk: sociaal of minder sociaal zullen we maar zeggen. Of je nu zelfstandig ondernemer bent of een grote beursgenoteerde organisatie zoals een bank.

Sociaal ondernemerschap en maatschappelijke organisaties.

Sociaal ondernemen is bij uitstek geschikt voor het vernieuwen en financieren van veel maatschappelijke organisaties. Terwijl overheidssubsidies op veel plekken worden verminderd of zelfs helemaal worden gestopt, stimuleert de overheid op verschillende niveaus steeds meer sociaal ondernemen. Zowel op stedelijk niveau als in verschillende wijken in buurthuizen en andere lokale centra bijvoorbeeld.

Lees hier verder over ‘Sociaal ondernemerschap’ en bookmark die link voor later.