2015-03-05 19.51.34Op 5 maart jl woonde ik de kick-off bij van de programmareeks De Toekomst van Werk in Pakhuis De Zwijger. Op deze eerste avond, ‘Man vs Machine’, werd door Haroon Sheikh, Ronald van den Hoff en Hella Hueck een verkenning gemaakt van de trends, de praktijk en de toekomst van werk(gelegenheid). Op basis hiervan gaan 3 panelleden op 2 april in sessie 2 verder praten over drie verschillende scenario’s. Daarom volgt hier korte samenvatting.

Introductie.

Werk en traditioneel gezien in de vorm van vaste banen, vormt de ruggengraat van onze samenleving en dat werk willen we liever niet kwijt. Toch is werk en werkgelegenheid voor veel verschillende mensen in Nederland aan ingrijpende veranderingen onderhevig.  Zo gaan machines ons als mens in steeds grotere mate aanvullen of vervangen.  Met alle gevolgen van dien voor de traditionele arbeidsmarkt, onze traditionele economie sinds de industriele revolutie en voor ons eigen werk als individu. Maar welke precies?

Korte samenvatting.

Met als moderator Menno van der Veen, presenteerden achtereenvolgens Haroon Sheikh, filosoof en strateeg/onderzoeker bij Dasym Investment Strategies, Ronald van den Hoff, medeoprichter van Seats2Meet.com
en Hella Hueck, Presentator Toekomstmakers RTL Z hun visie op de toekomst van werk en de verschillende trends die je kunt onderscheiden. Afgewisseld met filmpjes. Het werd duidelijk dat digitalisering, outsourcing en de inzet van robots inderdaad een grote invloed hebben en nog meer zullen gaan krijgen in de toekomst. Die trends zijn nu al een tijd zichtbaar.

In het derde scenario van Sheikh zijn b.v. traditionele grote bedrijven grotendeels vervangen door horizontaal georganiseerde platforms van zzp’ers en is de deeleconomie een substantieel onderdeel van de economische waardecreatie. En van hetzelfde scenario gaf Van den Hoff veel voorbeelden waaronder Seats2Meet. Digital disruption van grote organisaties dus. Ontwikkelingen die aangeven dat je je met behulp van technologie en online communities prima kunt ‘organiseren’ zonder veel overhead en zonder veel management.

Een ander scenario liet zien dat een groot gedeelte van de middenklasse en de onderklasse van de samenleving steeds meer werk, klussen en banen moet stapelen om rond te kunnen komen en voor wie de lonen steeds meer dalen. Terwijl een kleine groep alleen maar rijker en rijker wordt. Een trend die ook in Nederland zo werd duidelijk reeds lange tijd zichtbaar is. Een gevaarlijke ontwikkeling, zeker als werkeloosheid en onzekerheid grote gedeelten van de samenleving raakt zoals al het geval is in Zuid Europa.

Conclusie.

Veel scenario’s of die op 5 maart besproken zijn, zijn zeer herkenbaar. Zo zijn in het derde scenario van Sheikh traditionele grote bedrijven grotendeels vervangen door horizontaal georganiseerde platforms van zzp’ers en is de deeleconomie een substantieel onderdeel is van de economische waardecreatie. Dit scenario komt uitgebreid aan de orde in  ‘dinosaurier of krokodil’ als gevolg van de digitale disruptie van grote organisatie ten gevolge van wetten uit de organisatie economie) met als voorbeeld o.a. de ondergang van grootbanken in NL. Het is ook toepasbaar op de manier waarop veel start-ups werken en op de manier van flexibel samenwerken met je eigen flexibele schil (zie hier) zoals in ‘Geld verdienen met jezelf’ wordt uitgelegd om slim te kunnen stapelen online en offline en zo verschillende inkomstenstromen naast elkaar te kunnen aanboren.

Hetzelfde geldt voor het scenario waarin een groot gedeelte van de samenleving werk, klussen en banen moet stapelen om rond te kunnen komen en de lonen sterk gedrukt worden. Terwijl een kleine groep alleen maar rijker en rijker wordt. een scenario dat zich b.v. in de V.S. al lang heeft voltrokken. Het interessante daarbij is wel dat dat tegelijkertijd blijkt te leiden tot veel nieuwe online verdienmodellen voor thuiswerkers, mensen die ’s nachts werken en mensen die b.v. voor iemand zorgen en dus maar beperkt tijd hebben. Daar zijn dus veel dingen mogelijk.

Het wordt een interessante avond op 2 april en ik heb er nu al zin in. Geef je dus snel hier  gratis op en werk mee aan concrete oplossingen: co-creatie in de praktijk dus.

Vg
Tony de Bree

p.s.
Volg me op Twitter hier en let’s connect op LinkedIn hier.