Tja, gisteren besteedde EenVandaag aandacht aan de ‘nieuwe trend’ dat er veel banen verloren gaan in Nederland. Onder de kop ‘Mismatch tussen werk en werknemers’ werd de oude mythe van de gebrekkige ‘aansluiting’ tussen ‘nieuwe banen’ en mensen die hun vaste banen in o.a. de Financiele Sector verliezen weer eens van stal gehaald. En vervolgens ging Martin Visser dit voor ons ‘duiden’.

Je vraagt je zo langzamerhand echt af wat veel journalisten aan het doen zijn. Leven ze op Mars of hoe zit dat?

Volgens veel ‘experts’ is het grote probleem van Nederland nog steeds dat er ‘een mismatch zou zijn tussen werk en werknemers’. Of te wel ‘er is werk genoeg, maar mensen hebben niet de goede opleiding’. Een stelling waar geen enkel bewijs voor te vinden is. Ook EenVandaag werkte weer mee aan die mythe. Even de feiten op een rijtje. De afgelopen 10 jaar zijn er volgens het UWV meer dan 60.000 banen verdwenen in de Financiele Sector waar ik er dus een van was. Vervolgens hebben duizenden andere mensen bij de Overheid en in o.a. retail hun vaste baan verloren. Het aantal vaste banen dat door nieuwe technologie daarvoor terug is gekomen is bij lange na niet voldoende om al die mensen die hun vaste baan hebben verloren weer aan vast werk te helpen. En er is geen enkel bewijs dat dat in de toekomst anders zal worden.

Bovendien worden werkeloosheidscijfers (of eigenlijk ‘de vastebaanloosheidscijfers’) in Nederland kunstmatig opgepoetst (‘Getrumpt’), omdat men niet al die mensen meetelt die uit de uitkering lopen na 3 jaar zonder vaste baan en evenmin de honderduizenden ZZP’ers meerekent die onder de armoedegrens leven in grote steden als Rotterdam. En bovendien hebben ondernemers door de verregaande flexibilisering van de arbeidsmarkt in Nederland en door de opkomst van ‘de kluseconomie’ geen enkele reden om mensen vast aan te nemen.

Er is geen enkele reden voor ondernemers om mensen weer in vaste dienst aan te nemen.

Want waarom zouden ondernemers mensen in vaste dienst aannemen? Flexwerk is veel goedkoper en door introductie van nieuwe technologie is door outsourcing en rightsourcing van hooggekwalificeerd werk voor kenniswerkers in de dienstverlenende sector veel werk naar het buitenland verdwenen. En die trend zal alleen nog maar doorzetten. Verdween eerst vooral laaggeschoolde arbeid naar het buitenland, sinds enige tijd verdwijnt ook steeds meer hooggekwalificeerd werk uit Nederland.

Daarnaast hebben de verschillende regeringen om- en bijscholing voor bedrijven en organisatie veel minder aantrekkelijk gemaakt dan b.v. in de 1e grote automatiseringsgolf in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. en ontslag veel aantrekkelijker.

Opeenvolgende regeringen hebben ontslag financieel veel aantrekkelijker gemaakt en om- en bijscholing fiscaal onaantrekkelijker.

Het was toen voor bedrijven financieel aantrekkelijk om mensen om en bij te scholen tot ICT’er en om op grote schaal E-learning in te voeren zoals ik bij de Amro heb gedaan (zie hier). Het tegendeel is op dit moment waar. En bovendien is de vraag: naar watvoor soort banen of werk zouden mensen dan om- en bijgeschoold moeten worden? Een vraag waar geen enkele ‘duider’ of ‘arbeidsmarktdeskundige’ antwoord op kan en wil geven.

De vraag is dan natuurlijk wat wel? Het antwoord daarop is niet eenvoudig te geven. Het zou al een eerste stap zijn om gewoon toe te geven dat veel mensen geen vaste baan meer zullen krijgen. En dat betekent dat de Overheid op grote schaal om- en bijscholing voor bedrijven en voor werkelozen en voor ondernemers weer fiscaal aantrekkelijk moet gaan maken. Het heeft daarnaast geen enkele zin om iedereen op te leiden tot programmeur omdat dat aantal programmeurs ook helemaal niet nodig is. Dus leid je mensen opnieuw op voor werkeloosheid. Dat hebben we met vergelijkbare programma’s in het verleden wel geleerd. Je hoeft geen wiskunde te hebben gestudeerd om te concluderen dat het beschikbare werk op grote schaal herverdeeld zal moeten worden in combinatie met transitieplannen voor grote groepen mensen. Waarin mantelzorg en vrijwilligerswerk even zwaar mee gaat tellen als betaald werk.

Als je bovendien een groot aantal mensen vrijstelt van zinloos solliciteren naar vaste banen die er niet zijn en ze een basisinkomen geeft, dan voorkom je in ieder geval al veel problemen. En leer studenten op universiteiten en hogescholen ook hun eigen broek op te houden en maak ze weerbaar. En doe hetzelfde met mensen die nog wel in grote en kleine organisaties werken. Daar heb ik met ‘Geld verdienen met jezelf’ (zie hier) in veel inhouse workshops en masterclasses voor veel verschillende doelgroepen goede resultaten mee behaald.

Ik ben tot slot een groot voorstander van ‘levenslang leren’ en ik doe niets anders iedere dag via e-learning, e-books en webinars buiten Nederland, maar stop a.u.b. met net te doen alsof mensen die dat doen wel een grotere kans op een vaste baan zouden hebben. Daar is gewoon geen enkel bewijs voor. En stop a.u.b. ook met die flauwekulverhalen rond ‘mismatch’ etc. Dat zou al een mooie tweede stap zijn.

Tony de Bree

Let’s connect op LinkedIn hier en op Twitter: @tonydebree, @dagboekbankier en @fintechtrends.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren