autumn-275920_1280Tijdens sessie #2 van de serie over de ‘Toekomst van werk’ in Pakhuis de Zwijger (zie hier), stelde ik aan het eind van de interessante avond mijn persoonlijke 7 punten programma voor aan de mensen in de zaal om een aantal hindernissen uit de weg te ruimen. Ben helemaal vergeten ze te publiceren (sorry Roos…).  Hier zijn ze.

Tony’s 7 punten programma:

1)   Zorg voor een geleidelijke digitale transitie en voorkom ‘digitale verelendung’.

2)   Zorg voor een coherente, doelgroepgerichte aanpak voor die transitie.

3)   Flexibiliseer uitkeringen met als basis een flexibel basisinkomen.

4)   Investeer in om- en bijscholing en permanente educatie i.p.v. fraudebestrijding.

5)   Maak het voor ondernemingen aantrekkelijker om mensen om- en bij te scholen i.p.v te ontslaan.

6)   Onderwijs: leer mensen ondernemen & online en offline geld verdienen met hun unieke kennis en ervaring (scenario 1,2, 3) met o.a. e-learning & e-coaching.

7)   Zet de talenten, de kennis en de ervaring van mensen die geen (vast) betaald werk hebben in om anderen en elkaar te helpen of werk te doen zonder dat er geld aan te pas komt.

Door b.v. jonge mensen op te leiden en te laten begeleiden door oudere medewerkers. Zie b.v. het ‘contrat generation’ in Frankrijk en voer in ieder geval in alle organisaties en ondernemingen en daarbuiten ‘leermeester gezelsystemen’ in.

Dat waren ze. Wat denk je ervan? Heb je zelf nog andere, misschien betere ideeën ? Lever hieronder dan commentaar, ok?

Vg
Tony

p.s.
Volg me op Twitter hier en op LinkedIn hier.