0db19e7fe59747c09e6301a3_1920Morgen. Ben de afgelopen 3 maanden voor een aantal projecten veel in Rotterdam geweest. Net als in andere steden leven veel mensen waaronder veel zzp’ers daar onder de armoedegrens. Ze zijn niet of nauwelijks in staat om ‘hun eigen broek op te houden’. Daar is een aantal redenen voor. Hier komen ze.

De zeven belangrijkste redenen waarom veel zpp’ers onder de armoedegrens leven.

1) Ze doen hun huiswerk niet goed. Meestal beginnen ze zomaar iets zonder goed uit te zoeken of er behoefte aan is, bij wie en hoe de concurrentie is.

2) Ze doen veel dingen tegelijk in plaats van zich te richten op een beperkt aantal projecten.

3) Ze denken meer in ‘producten & diensten’ dan aan ‘klanten en behoeften’ en aan ‘oplossingen’.

4) Ze hebben geen eigen, unieke business model.

5) Ze geven te weinig aandacht aan het vermarkten en verkopen van hun oplossingen.

6) Ze maken onvoldoende gebruik van de mogelijkheden van online marketing (mobile, social & online video).

7) Ze kijken niet goed naar waar ze hun geld dagelijks aan uitgeven en hoe ze slim kosten kunnen besparen door b.v. slim in te kopen via het Internet of door voor weinig geld of zelf gratis met mensen uit hun eigen buurt samen te werken.

Sociaal-economische factoren.

Daarnaast spelen andere dingen ook nog een duidelijke rol bij een aantal speciale groepen van zzp’ers of mensen die graag hun eigen bedrijf zouden willen beginnen.  Dingen waardoor veel mensen minder zelfredzaam zijn en kwetsbaar zijn. Zoals sociale omstandigheden, gezondheidsproblemen en de mate waarin je al dan niet de Nederlandse taal machtig bent. Een te laag opleidingsniveau en geen geld voor om- of bijscholing speelt daarbij natuurlijk vaak ook een rol. Als mensen een werkeloosheidsuitkering krijgen of in de bijstand zitten, zijn ze bovendien vaak veel tijd kwijt aan allerlei verplichtingen en mogen ze vaak ook niet veel op straffe van verlies van (een gedeelte van) hun uitkering. Voor veel mensen een uitzichtloze situatie dus.

Goed nieuws.

Na de grote vakantie gaan we samen met een aantal partners dan ook met een aantal activiteiten van start om zoveel mogelijk mensen in de praktijk te leren ‘hun eigen broek op te houden’.  En mijn persoonlijke inzet is vooral mensen te leren hoe ZIJ dat ook weer andere mensen kunnen leren. Waarbij ik ervan uitga dat ieder mens iets kan en bijzondere talenten heeft en samen met mensen uit zijn of haar eigen netwerk stap-voor-stap kan leren ‘geld te verdienen met zichzelf’. Mooi toch?

Nog een prettige dag.!

p.s. Volg me op Twitter hier, ‘Like’ de nieuwe Facebook-pagina hier en let’s connect op Linkedin (klik hier).